Tel: 074 259 27 03
Mobiel: 06 53977654
Mail: info@bestvision.nl

Sinds 7 september is de nieuwe NEN2991:2015 gepubliceerd

Sinds 7 september is de nieuwe NEN2991:2015 gepubliceerd en de vorige NEN 2991 vervallen. Conform de nieuwe NEN2991:2015, is de bijbehorende analyse- en rapportagemethode veranderd. Kleefmonsters worden nu volgens de internationale norm, de NEN-ISO 16000-27 bemonsterd en geanalyseerd.

Indien u wenst kunnen wij voor u deze NEN 2991 2015 onder de huidige geldende norm uitvoeren.
Onze daarvoor opgeleide DIA’s zullen dan met onze eigen Deco-units de NEN 2991 uitvoeren en rapportage verstrekken.


  • Procescertificaat asbestinventarisatie
  • NEN2991 besmettingsonderzoeken
  • Jaarlijks honderden gebouwen in heel Nederland
Expertise op het gebied van asbest