Tel: 074 259 27 03
Mobiel: 06 53977654
Mail: info@bestvision.nl

Asbestcement toepassingen in uitzonderingsregeling risicoklasse 2A

Vanaf 1 mei 2017 valt een groot deel van de asbestcement toepassingen onder de uitzonderingsregeling van risicoklasse 2A. Hierdoor volstaat een eindcontrole middels optische microscopie in plaats van SEM. Deze wijziging van de Arboregeling wordt naar verwachting volgende week gepubliceerd in de Staatscourant.

Wat betekent dit in de praktijk?

De uitzonderingsregeling geldt voor het verwijderen van leidingen, buizen en kanalen van asbestcement, die niet volledig in beton gestort zijn. Naar onze ervaring betreft dit momenteel ongeveer 25 tot 30 procent van de saneringen in risicoklasse 2A. De eindcontrole voor deze saneringen wordt vanaf 1 mei dus anders ingevuld.

Waarom deze uitzondering?

Bij het invoeren van de nieuwe risicoklasse-indeling eerder dit jaar, is de ruimte behouden om uitzonderingen te benoemen. Dit maakt het mogelijk om bij saneringen in risicoklasse 2A waarbij het risico relatief laag is, te kiezen voor een eenvoudigere eindcontrole middels optische microscopie.


  • Procescertificaat asbestinventarisatie
  • NEN2991 besmettingsonderzoeken
  • Jaarlijks honderden gebouwen in heel Nederland
Expertise op het gebied van asbest