Tel: 074 259 27 03
Mobiel: 06 53977654
Mail: info@bestvision.nl

Asbest

Al sinds het begin van de vorige eeuw wordt asbest op grote schaal toegepast in diverse sectoren. Asbestvezels zijn goed te verwerken tot weefsels en in andere materialen, waardoor er inmiddels ongeveer 3500 producten zijn waarin asbest het belangrijkste materiaal is. Met name tussen 1950 en 1975 is asbest in de bouw veelvuldig vermengd met andere materialen als cement, kalk, gips en kunststoffen en gevormd tot plaat- en isolatiemateriaal.

Gezondheidsrisico’s van asbest

Meer dan honderd jaar geleden werd ontdekt dat asbest schadelijke gevolgen voor de gezondheid kan hebben. Asbestvezels zijn kleine, zwevende stofdeeltjes die tijdens het inademen in de longen kunnen belanden. Uit onderzoek naar de gezondheidsrisico’s van asbest blijkt dat dit kan leiden tot diverse ziekten.

Asbest dat niet beschadigd of verweerd is, levert in principe geen direct gevaar op voor de gezondheid. Zolang het asbest niet wordt bewerkt, komen er namelijk geen asbestvezels vrij. Ook eenmalig contact met asbestvezels heeft waarschijnlijk weinig schadelijke gevolgen voor de gezondheid. Langdurige blootstelling levert echter wel degelijk gezondheidsrisico’s op.

Ziekten door asbest

Langdurige inademing van asbest kan verschillende ziekten veroorzaken, die soms pas na tientallen jaren merkbaar worden. Deze ziekten komen vooral voor bij mensen die door hun beroep vaak in aanraking zijn gekomen met asbest. Enkele veelvoorkomende ziekten zijn:

  • Longkanker. Hoe langer asbestvezels zijn ingeademd, hoe groter de kans is op longkanker. In de meeste gevallen wordt de longkanker pas na een periode van tien jaar of langer ontdekt. Roken zorgt nog eens voor een extra verhoogd risico.
  • Longvlies- en buikvlieskanker, ook wel bekend als mesothelioom. Deze vorm van kanker wordt bijna altijd veroorzaakt door asbest. Mesothelioom komt minder vaak voor en wordt meestal pas dertig jaar of langer na blootstelling aan asbestvezels ontdekt.
  • Stoflongen, ofwel asbestose. De kans op asbestose wordt groter naarmate de concentratie asbestvezels hoger was en de blootstelling langer.
  • Verscheidene andere asbestgerelateerde ziekten.

Doden

Vroeger werd er niet zo zorgvuldig met asbestrisico’s omgesprongen. Volgens recent onderzoek zullen er daarom tot 2028 in totaal zo’n 13.000 mensen dodelijke asbestkanker krijgen. De piek, ongeveer 500 doden per jaar, zal hierbij rond 2017 optreden. Slachtoffers van asbestziekten kunnen voor een voorschot op een mogelijke vergoeding een beroep doen op de staat. Informatie hierover verstrekt het Instituut Asbestslachtoffers (IAS).


  • Procescertificaat asbestinventarisatie
  • NEN2991 besmettingsonderzoeken
  • Jaarlijks honderden gebouwen in heel Nederland
Expertise op het gebied van asbest