Tel: 074 259 27 03
Mobiel: 06 53977654
Mail: info@bestvision.nl

Asbest visuele inspectie

Wanneer er asbest aanwezig is in een gebouw, kan dat een verhoogd risico hebben voor de gebruikers. Dit wordt vaak onderschat. Welke maatregelen er moeten worden genomen, hangt af van de omvang van het risico. Dit asbestrisico maken wij voor u inzichtelijk conform de huidige wet- en regelgeving en normeringen. Op basis van een visuele inspectie van asbest geven wij u een betrouwbaar advies over het te nemen maatregelenpakket.

Maak direct een afspraak met ons als u vragen heeft

Asbest visuele inspectie

U kunt bij ons verdacht materiaal aanleveren zodat wij het visueel kunnen laten inspecteren door daarvoor geaccrediteerd laboratorium. Het materiaal dient luchtdicht en dubbel verpakt te worden aangeleverd. Vermeld uw naam, adres en woonplaats gegevens, telefoonnummer en e-mail adres op het zakje en wij zorgen voor de visuele inspectie. Vraag vooraf bij ons een prijs op voor de visuele inspectie van een materiaal monster. Wees bij de monstername altijd voorzichtig draag adembescherming en houdt het materiaal vochtig.

Uw gebouw laten inventariseren? Neem contact met ons op

Asbest visuele inspectie door Bestvision

Stuur ons een email met uw naam, adres en woonplaats gegevens, telefoonnummer en e-mail adres dan nemen wij met u contact op om een materiaalmonster te komen nemen in uw pand of van uw object. Vraag vooraf bij ons een prijs op voor de visuele inspectie van een materiaal monster.

Vraag altijd rechtstreeks een offerte aan bij een gecertificeerd inventarisatiebureau om uw kosten laag te houden en uw onafhankelijkheid te waarborgen.


  • Procescertificaat asbestinventarisatie
  • NEN2991 besmettingsonderzoeken
  • Jaarlijks honderden gebouwen in heel Nederland
Expertise op het gebied van asbest