Tel: 074 259 27 03
Mobiel: 06 53977654
Mail: info@bestvision.nl

Asbest verwijderen particulier

Welke asbesthoudende materialen mag ik zelf als particulier verwijderen? Er zijn werkzaamheden aan asbesthoudende materialen die u als particulier onder bepaalde voorwaarden zelf mag uitvoeren. Deze werkzaamheden zijn:

  • Het (in zijn geheel) verwijderen van geschroefde, hechtgebonden asbesthoudende asbestplaten met een maximum van 35mper kadastraal perceel;
  • Het verwijderen van asbesthoudende vloertegels en/of niet-gelijmde asbesthoudende vloerbedekking met een maximum van 35mper kadastraal perceel.

Maak direct een afspraak met ons als u vragen heeft

Asbest verwijderen particulier

U hebt geen asbestinventarisatie nodig als u het asbest zelf verwijderd. Als u de werkzaamheden door derden laat uitvoeren dan is een asbestinventarisatierapport wel verplicht. Alle andere werkzaamheden aan asbesthoudende materialen moet u laten uitvoeren door een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf.

Overtredingen van deze regelgeving zijn strafbaar. De regels hiervoor staan in het Asbestverwijderingsbesluit 2005 en het Bouwbesluit 2012

Asbest saneren door deskundig bedrijf?

Een asbestverwijderingsbedrijf mag geen asbestinventarisaties opstellen. Het is dus zaak om uw asbestinventarisatie te laten opstellen door een onafhankelijke partij. Ook al bent u niet van plan u gebouw te laten slopen er is voor het saneren van asbest altijd een asbestinventarisatie en sloopmelding nodig. Bestvision is hiervoor gecertificeerd conform de procescertificaat asbestinventarisatie en kan u van dienst zijn bij het deskundig en secuur onderzoek van uw gebouw. Met ons asbestinventarisatie rapport kunt u uw asbest laten saneren en het rapport dient als bijlage bij de sloopmelding. Zonder asbestinventarisatie zal u sloopmelding niet in behandeling worden genomen.

Uw gebouw laten inventariseren? Neem contact met ons op

Vraag altijd rechtstreeks bij offerte aan bij een gecertificeerd inventarisatiebureau om uw kosten laag te houden en uw onafhankelijkheid te waarborgen.


  • Procescertificaat asbestinventarisatie
  • NEN2991 besmettingsonderzoeken
  • Jaarlijks honderden gebouwen in heel Nederland
Expertise op het gebied van asbest