Tel: 074 259 27 03
Mobiel: 06 53977654
Mail: info@bestvision.nl

Asbest onderzoek

Voor het uitvoeren van asbest onderzoek bent u bij Bestvision aan het juiste adres. Wij beschikken over een ruime kennis en ervaring wat betreft het inventariseren van gebouwen, woningen en andere objecten. Een asbestinventarisatie is de eerste stap die u dient te nemen om het traject van asbestsanering in te gaan.

Vraag altijd rechtstreeks een offerte aan bij een gecertificeerd inventarisatiebureau om uw kosten laag te houden en uw onafhankelijkheid te waarborgen

Maak direct een afspraak met ons als u vragen heeft

Asbest onderzoek

Tijdens een asbestinventarisatie of -onderzoek nemen de ervaren eigen inspecteurs materiaalmonsters van de aanwezige asbestverdachte materialen. Daarop volgt onderzoek in geaccrediteerde extern laboratorium. Vervolgens presenteert Bestvision de onderzoeksresultaten in een heldere rapportage, die bovendien praktische adviezen bevat. Het rapport geeft alle benodigde informatie over de locatie, de soort en de hoeveelheid asbesthoudende materialen. Eventuele risico’s zijn in kaart gebracht op basis van een risico-index- en/of stof- en luchtonderzoek. Verder geeft het rapport de urgentie van handelen, het plan van aanpak en een bijbehorende kostenindicatie van de sanering aan.

Asbestinventarisaties

Er zijn drie soorten asbestinventarisaties:

Een volledige deskresearch, visuele inspectie (inclusief licht destructief onderzoek) in combinatie met monstername van asbestverdachte materialen, beoordeling van de staat en omvang van toepassing, bepalen van het potentiële risico en het uitvoeren van laboratoriumanalyse van de materiaalmonsters en de rapportage (Type A)

Aanvullend destructief onderzoek (Type B). Dit onderzoek is een aanvulling op het type A onderzoek. Hiermee worden ook de niet-zichtbare asbestverdachte toepassingen op het moment dat sprake is van sloop of strippen onderzocht. Hierbij gaat het met name om toepassingen in fundering of constructie van een gebouw.

Inventarisatie van asbest gericht op het gebruik van het gebouw. Deze asbestinventarisatie is een uitbreiding op een volledige asbestinventarisatie Type A . De uitbreiding bestaat uit een risicobeoordeling gericht op de gebruikssituatie en het opstellen van een asbestbeheersplan volgens NEN-EN-ISO/IEC 2991: 2005 (Type-G)

Beperkte inventarisatie voorafgaand aan een risicobeoordeling NEN 2991 Type 0 (nul)
Soms wordt voorafgaand aan uit te voeren risicobeoordelingen, een beperkte inventarisatie conform NEN 2991 uitgevoerd. Tijdens deze inventarisatie wordt onderzoek gedaan naar de aanwezigheid van asbesthoudende materialen, zonder gebruik te maken van destructieve onderzoeksmethoden. Het onderzoek kan worden gedaan in gebouwen, constructies of objecten in bewoonde/gebruikte staat die niet zullen worden gesloopt.

Sloop en renovatie

Voor de sloop van een gebouw, het verwijderen van asbesthoudend materiaal tijdens een verbouwing of renovatie is een sloopmelding nodig. Bij het geheel of gedeeltelijk verwijderen van asbest moet ook altijd een asbestinventarisatierapport aanwezig zijn. Bij de aanvraag van een sloopmelding is er altijd een asbestinventarisatie vereist. Het doel van het onderzoek is het in kaart brengen van alle asbesthoudende elementen in het gebouw. Alle ruimten in een gebouw worden onderzocht en uitgebreid geïnspecteerd. Is er een redelijk vermoeden dat er verborgen asbesthoudende materialen in een pand aanwezig kunnen zijn? Dan wordt er destructief type B onderzoek uitgevoerd.

Risicobeoordeling

Asbest kan schadelijk zijn voor de gezondheid en daarom brengt het grote risico’s met zich mee. Het is dan ook van groot belang dat het veilig en vakkundig wordt verwijderd. Op basis van een onderzoek bepalen we wat de risico’s zijn. We brengen alle visueel waarneembare asbesthoudende materialen in kaart. Middels een beoordeling van risicobepalende factoren wordt het risico per toepassing bepaald.

Kwalitatief en betrouwbaar advies

Een asbestinventarisatie kunt u gerust overlaten aan Bestvision. Verschillende bedrijven gingen u al voor en kijken tevreden terug op het onderzoek. We zijn altijd op zoek naar duurzame oplossingen en geven u een kwalitatief, degelijk en betrouwbaar advies. Ons personeel is in het bezit van diverse diploma’s en certificaten op het gebied van asbest. Neem gerust eens vrijblijvend contact met ons op voor het aanvragen van een offerte of rapport. Ook staan we klaar om al uw vragen te beantwoorden.

Onze projectmanagers kennen de wet- en regelgeving en dragen de meest praktische, kostenefficiënte saneringsoplossingen aan. Kenmerkend voor Bestvision is dat wij klare taal spreken die door de heldere formulering een antwoord geeft op alle asbestvragen. Bovendien blijkt dagelijks dat onze pragmatische adviezen en aanpak veel asbestproblemen uit de wereld hebben geholpen. Als vastgoedeigenaar, -beheerder, projectontwikkelaar of woningcorporatie kunt u rekenen op onze snelle, flexibele dienstverlening van ervaren specialisten die doeltreffende oplossingen voor asbestvragen en -problemen kunnen aandragen en de asbestsanering deskundig kunnen begeleiden.

Uw gebouw laten inventariseren? Neem contact met ons op

Onze diensten

Naast het asbestinventariseren bent u ook bij ons aan het juiste adres voor de volgende diensten:

 • Projectcoördinatie en begeleiding
 • Mediation bij conflicten en second opinions
 • Ondersteuning bij beoordeling meldingen
 • Het verzorgen van in-company asbestherkenningscursussen
 • Ondersteunen van zienswijze en bezwaarprocedures
 • Opstellen beheersplannen
 • Uitvoeren van NEN 2991 besmettingsonderzoeken
 • Procescertificaat asbestinventarisatie
 • Douchewagen verhuur (self supporting units)

 • Procescertificaat asbestinventarisatie
 • NEN2991 besmettingsonderzoeken
 • Jaarlijks honderden gebouwen in heel Nederland
Expertise op het gebied van asbest