Tel: 074 259 27 03
Mobiel: 06 53977654
Mail: info@bestvision.nl

Afwijzingsgronden

De regeling kent verschillende afwijzingsgronden. Indien deze van toepassing zijn, wordt er geen subsidie verstrekt.

De afwijzingsgronden zijn:

  • Het asbestdak is (nog) niet verwijderd.

Zoals onder 2.3 is aangegeven wordt de subsidie pas verstrekt als het dak ook daadwerkelijk is verwijderd. De aanvrager toont de verwijdering aan door een factuur, met vermelding van de datum waarop de verwijdering van het asbestdak is voltooid, die is ontvangen van het gecertificeerde verwijderingsbedrijf. De aangeleverde informatie kan onder andere worden gecontroleerd door deze te vergelijken met informatie uit het LAVS.

  • De geïnventariseerde oppervlakte asbestdak op het betreffende adres is kleiner dan of gelijk aan 35 m2. Het totale geïnventariseerde oppervlak van asbestdak moet groter zijn dan 35 m2. Het is mogelijk om subsidie in delen

aan te vragen, bijvoorbeeld voor een verwijdering van 20 m2 en een verwijdering van 16 m2, zolang beide verwijderingen maar op hetzelfde adres plaatsvinden. Er is een maximaal subsidiebedrag per adres van € 25.000.

  • De verwijdering is niet door een gecertificeerd bedrijf uitgevoerd.

Het verwijderen van meer dan 35 m2 asbest moet in alle gevallen worden gedaan door een gecertificeerd bedrijf op grond van artikel 6, eerste lid, van het Asbestverwijderingsbesluit 2005. Op grond van het derde lid van dat artikel kan aan de opdrachtgever een boete worden opgelegd, wanneer de asbestverwijdering is uitgevoerd door een niet gecertificeerd bedrijf.

  • In de aanvraag wordt verzocht om uitbetaling van de subsidie op een rekening die niet van de aanvrager is.

Deze afwijzingsgrond is opgenomen om de kans op misbruik of oneigenlijk gebruik bij de subsidieregeling verder te beperken.

  • De melding van de verwijdering is niet ingevoerd in het landelijk asbestvolgsysteem.

Het LAVS is een digitaal hulpmiddel voor professionele opdrachtgevers, bedrijven en overheden om overzicht te houden op de asbestverwijdering. De voornaamste documenten en meldingen worden opgenomen in het systeem zodat inzichtelijk is of een asbestverwijdering aan alle formaliteiten voldoet. Het gebruik van dit systeem is op dit moment nog niet voorgeschreven, echter om aanspraak te maken op deze

subsidie is het wel verplicht om dit systeem te gebruiken. Doordat in dit systeem veel documentatie wordt gekoppeld, die door verschillende gecertificeerde bedrijven wordt aangeleverd, is goed te controleren of een aanvraag voor een subsidie klopt, zonder dat de aanvrager veel documenten hoeft aan te leveren bij de subsidieaanvraag.

Particuliere opdrachtgevers hebben geen toegang tot het LAVS. Zij zullen op gebruik van het systeem moeten aandringen bij de bedrijven die zij inschakelen. De branche zal worden geïnformeerd dat zij het systeem moeten gebruiken om de opdrachtgever in aanmerking te laten komen voor subsidie op grond van deze regeling.


  • Procescertificaat asbestinventarisatie
  • NEN2991 besmettingsonderzoeken
  • Jaarlijks honderden gebouwen in heel Nederland
Expertise op het gebied van asbest