Tel: 074 259 27 03
Mobiel: 06 53977654
Mail: info@bestvision.nl

Bestvision Advies BV

In totaal zijn er duizenden verschillende asbesthoudende materialen. Het herkennen van al deze risicofactoren is werk voor ervaren experts. Bestvision Advies BV helpt een breed scala aan opdrachtgevers waaronder aannemers, gemeenten, vastgoedeigenaren, zakelijk dienstverleners en de industrie bij vragen over asbesthoudende materialen.

Wij zijn exact op de hoogte van de gezondheidsrisico’s die asbest met zich meebrengt. Onze specialisten beschikken bovendien over professionele onderzoeksfaciliteiten om uitsluitsel te geven of een materiaal asbesthoudend is. Toepassing van de nieuwste onderzoeksmethoden resulteert in een heldere, overzichtelijke rapportage met daarin duidelijke aanbevelingen en adviezen die u daadwerkelijk verder helpen.

Antwoord op uw asbestvragen

Best Vision Advies BV werkt met zeer ervaren mensen die al vanaf 1993 actief zijn in de asbestbranche. Op basis van onze kennis en ervaring adviseren we u over alles dat met asbest te maken heeft. Wij zijn volledig op de hoogte van de geldende wet- en regelgeving en kunnen u hierdoor zowel op technisch, organisatorisch als op juridisch vlak ondersteunen.

Best Vision Advies BV ondersteunt bedrijven bij uiteenlopende asbestvraagstukken, waaronder:

• Asbestonderzoek
• Asbestinventarisaties
• Risicobeoordelingen
• Begeleiding asbestsaneringen
• Voorbereiden van aanbestedingen
• Kostenramingen en controle van financiële opstellingen, beoordelen van (meerwerk) offertes
• Directievoering Asbest/Sloop
• Advies bij terugschaling conform SC548
• Voorlichting en instructie op het gebied van asbest
• Geven van Toolboxmeetings over asbest
• Opleidingen en instructie op maat
• Projectcoördinatie
• Mediation bij conflicten
• Second opinions
• Ondersteuning bij beoordeling meldingen
• In-company asbestherkenningscursussen
• Ondersteuning in zienswijze- en bezwaarprocedures
• Opstellen van beheersplannen
• Opstellen van werkplannen m.b.t. saneringsprojecten
• Opstellen van een globale kostenopgave m.b.t. saneringsprojecten

De jarenlange ervaring bij Best Vision Advies BV betaalt zich terug in vakmanschap en kwaliteit en verzekert u van een oplossing voor al uw asbestproblemen. Wij werken snel, flexibel en altijd in nauw overleg met u als opdrachtgever. Geen enkele situatie in de asbestbranche is ons vreemd, want de kans is groot dat we het al eens eerder hebben gezien. We weten dan ook wat we kunnen en nog belangrijker: we weten wat we doen.

Totale ontzorging

Best Vision Advies BV ontzorgt opdrachtgevers en coördineert de activiteiten van alle betrokken partijen bij een project met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Onze projectmanagers zijn op de hoogte van de nieuwste wet- en regelgeving en dragen op grond hiervan praktische en kostenefficiënte saneringsoplossingen aan. Multidisciplinaire expertise en een pragmatische aanpak verzekeren u van optimale controle over essentiële factoren zoals planning, kwaliteit en budget.

Duidelijke taal

Bij Best Vision Advies BV spreken we duidelijke taal. We houden van een hands-on aanpak en geven partijen als gemeenten, woningcorporaties, aannemers, vastgoedbedrijven en projectontwikkelaars heldere antwoorden op alle mogelijke asbestvragen. Onze specialisten ontwikkelen doeltreffende oplossingen voor asbestproblemen en begeleiden complexe asbestsaneringsprocessen op deskundige wijze.

Maak direct een afspraak met ons als u vragen heeft


  • Procescertificaat asbestinventarisatie
  • NEN2991 besmettingsonderzoeken
  • Jaarlijks honderden gebouwen in heel Nederland
Expertise op het gebied van asbest